36.059

EU-voorstellen: Waterstof en gas decarbonisatiepakket en verordening methaanemissies in de energiesector (COM(2021)803, COM(2021)804 en COM(2021)805)Dit Kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het Europese waterstof en gas decarbonisatiepakket en het voorstel voor een verordening inzake methaanemissies in de energiesector.

Voor meer informatie zie: E220007 en E220012


Kerngegevens

begonnen

16 maart 2022

titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markten voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (COM(2021)803)| Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markten voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (COM(2021)804)| Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vermindering van de uitstoot van methaan in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2019/942 (COM(2021)805)

Documenten

14