Verslag van de vergadering van de Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 17 januari 2023Regulier

Datum: 17 januari 2023
Aanvang: 16.50 uur
Sluiting: 16.55 uur
Locatie: commissiekamer 3
Voorzitter: Van der Linden
Griffier: De Boer


Sprekers

Nog niet beschikbaar.


Besluitpunten