Dinsdag 11 oktober 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-FIN

2.Stikstofproblematiek

Bespreking en inbreng schriftelijk overleg3.Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 14 september 2022 (35603 / 36094, L)

Bespreking5.Rondvraag


Korte aantekeningen