Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Interparlementaire commissievergadering: Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union

Inventarisatie welke leden wensen deel te nemen op dinsdag 9 november 2021

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen