Dinsdag 14 september 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen