35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.621 / 35.842, K

Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverhedenIn deze motie spreekt de Kamer de wens uit dat de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken als hoeder van democratisch gelegitimeerde medeoverheden binnen het rijksbestuur tijdens de lopende kabinetsformatie aan de orde wordt gesteld. Tevens wordt de Kamervoorzitter verzocht deze wens over te brengen aan de informateur.Kerngegevens

nummer 35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.621 / 35.842, K
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten, PVV en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) R.A. Koole (PvdA)
dossier(s) Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842)
Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621)
Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620)
Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619)
Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

BijzonderhedenUitvoering