35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.621 / 35.842, K

Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverhedenIn deze motie spreekt de Kamer de wens uit dat de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken als hoeder van democratisch gelegitimeerde medeoverheden binnen het rijksbestuur tijdens de lopende kabinetsformatie aan de orde wordt gesteld. Tevens wordt de Kamervoorzitter verzocht deze wens over te brengen aan de informateur.Kerngegevens


BijzonderhedenUitvoering