Dinsdag 26 januari 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35 639, A

Verslag van een schriftelijk overleg de minister van SZW inzake EU-voorstel toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

4.
35 420, AA

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW; Noodpakket banen en economie

Vaststellen conceptbrief

5.
35 420, AB

Brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK en van FIN - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitbreiding economisch steun- en herstelpakket; Noodpakket banen en economie

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen