Dinsdag 3 december 2019, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen