33.192

Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingenDit wetsvoorstel verbetert in de Vreemdelingenwet 2000 de mogelijkheden voor gebruik van biometrische kenmerken bij vaststelling van de identiteit van vreemdelingen. Met dit voorstel worden ter verbetering van de identiteitscontrole van vreemdelingen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning de vingerafdrukken en digitale pasfoto's opgeslagen in een centraal bestand. Hiermee wil de regering identiteitsfraude, documentfraude en illegaliteit aanpakken.

Het gebruik van biometrische gegevens wordt ook ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk. Voor asielzoekers verandert er niets. zij geven al hun vingerafdruk en foto bij de asielaanvraag. Alle diensten die te maken hebben met het verstrekken en controleren van verblijfsvergunningen, gaan met de vingerafdrukken en digitale pasfoto's werken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, VVD, 50PLUS en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel vond plaats op 18 november 2013 en 3 december 2013. Tijdens het debat op 18 november 2013 werden de motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een evaluatie in verband met de mogelijke verlenging van de wet (EK, G) en de motie-Witteveen (PvdA) c.s. over het terugdringen van de bewaartermijn van tien naar vijf jaar (EK, H) ingediend.

Het wetsvoorstel is op 10 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie-Strik (GroenLinks) c.s.(EK, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor. De motie-Witteveen (PvdA) c.s. (EK, H) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 2012

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

60
Bladeren:
[1-50] [51-60] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-60] documenten