Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 december 2019
1.
35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Karimi), PvdA (Vos), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).

2.
35300 VI / 34964, E en T02773

Reactie rapport Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’

De commissie besluit de toezegging T02773 openstaand te laten en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.

De commissie stelt tevens een conceptbrief vast inzake toezeggingen T02544 en T02713 en Motie -Strik c.s. over een ex ante evaluatie toets, na kennisneming van de kabinetsreactie rapport Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’ .

3.
33192, M en T02407

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

De commissie besluit de status van toezegging T02407 openstaand te laten en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren