Dinsdag 12 april 2011 15.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

  • brief van de minister van VWS van 29 maart 2011 in reactie op brieven van 1 oktober 2010 en 3 november 2010 (EK 29.282, B)

bij

bespreking

brief van de minister van VWS van 8 april 2011 over de mogelijke herinrichting van de jaarlijkse VWS-Verzekerdenmonitor (EK 32.150, F)

bij

bespreking

brief van de minister van VWS naar aanleiding van de moties EK 31.466, X en EK 31.466, Y (EK 31.466, Z en bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3)

bij


Vergaderstukken