32.195

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’sDit wetsvoorstel maakt door een wijziging van de Wet publieke gezondheid het bestuur van veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de planning van de bestrijding van de verspreiding van infectieziekten.  Daarnaast worden de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) geregionaliseerd en worden gemeenten verantwoordelijk voor het geven van prenatale voorlichting.

Met dit voorstel wil de regering de voorbereiding van een grootschalige uitbraak van infectieziekten verbeteren. Daarnaast wordt de Mexicaanse Griep (Nieuwe Influenza A, H1N1), gelet op het verloop van de epidemie, weer van de lijst van infectieziekten waarvoor een meldingsplicht bestaat gehaald.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.195, A) is op 28 september 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66, OSF, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2009

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

23