Dinsdag 27 april 2010 14.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking

conceptbrief van de commissie in antwoord op de briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 april 2010

vaststellling brief

aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de Technische briefing overgangsregeling kapitaallasten (EK 29.248, F)  

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 april 2010 inzake go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

bespreking

verslag schriftelijk overleg over deze voorhang Amvb zorgtoeslag (TK 32.123 XVI, nrs. 116 en 118

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van toezegging T01058 inzake onderzoek privaatrechtelijk regime wanbetalers (EK 31.736, G).

bespreking

selectiecriteria prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)


Vergaderstukken