Dinsdag 13 april 2010 14.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)bespreking voorstel eventueel overslaan inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

reactie van de minister van Justitie van 30 maart 2010 (TK 32.123 XVI, nr. 128PDF-document) op het advies dat tijdens het algemeen overleg op 10 februari 2010 in de Tweede Kamer is ingebracht door D66 inzake voorhang wijziging Besluit afbreking zwangerschap (TK 31.700 XVI, nr. 162PDF-document en bijlagePDF-document)

bespreking

brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2010 inzake go / no-go besluit over de uitvoering van de AWBZ vanaf 2012 door zorgverzekeraars (TK 30.597, nr. 138)

in het kader van de

bespreking

brief van de minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2010 inzake voorhang aanwijzing kapitaallasten (EK 29.248, F en TK 29.248, nr. 109)

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

brief met bijlagen van de minister van Justitie van 23 maart 2010 (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109 / 30.800 VI, G)  inzake 'afwijken van de wet'


Vergaderstukken