Parlementaire activiteiten van Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 11 juni 2019):