Schriftelijke vragen

  • 22 september 2009, J.W.M. Engels (D66)
    inzake inzake het al dan niet verlenen van toegang aan de VS tot Europese bankgegevens
    pdf pdf
    aanhangsels 2008-2009, nr. 13 herdruk (antwoord ontvangen op: 3 september 2009)

Toezeggingen


Edossiers