Plenair Janssen bij stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Kluit over het geactualiseerde Integraal Financieel Beeld Stelselherziening OmgevingswetVerslag van de vergadering van 11 juli 2023 (2022/2023 nr. 42)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 23.02 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Dit is wat ongebruikelijk, omdat mijn naam ook onder de motie staat, maar het eerste dictum is gewijzigd. Ik wist dat nog niet. Dat verandert overigens niets aan ons stemgedrag, maar ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om duidelijk te maken dat met name het eerste dictum van toepassing is op de drie overheden, te weten én op de gemeenten én op de waterschappen én op de provincies. Het tweede dictum gaat uitdrukkelijk over de gemeenten. Daar zou een misverstand over kunnen ontstaan, dus die toelichting wilde ik nog geven. Maar uiteraard zal mijn fractie voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere landen nog een stemverklaring af te leggen? Of wil iemand een andere hartenkreet laten horen? Dat is niet het geval. Dan gaan we nu stemmen over deze motie, die dus voor de goede orde inmiddels de letters FM heeft gekregen.

We stemmen bij zitten en opstaan.