Plenair Janssen bij stemming Implementatie Europese klimaatwetVerslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.40 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Vorige week hebben we een goed debat gehad, maar het kabinet heeft het klimaatbeleid over verscheidene ministers verdeeld. Wij zullen voor het wetsvoorstel stemmen, met dien verstande dat wij ervan uitgaan dat hetgeen wij met de minister hebben besproken, ook heel nadrukkelijk over niet subsidiëren wat voor grote industriële bedrijven verplicht kan worden, ook zal gelden voor de andere ministers die zich met klimaat bezighouden. Met die premisse zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. De heer Dessing namens Forum voor Democratie.