Plenair Bredenoord bij stemming moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 1 november 2022 (2022/2023 nr. 5)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 18.48 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord (D66):

Gebundeld. Om te beginnen zijn er veel te veel moties ingediend wat mijn fractie betreft. Maar we zullen er twee steunen. De motie-Nanninga met letter D steunen wij omdat dit de internationale druk op Iran zal verhogen. De motie-Koffeman c.s. met letter O zullen wij steunen omdat wat ons betreft de verantwoordelijkheid ligt waar de oorzaak van het probleem ligt. Dat is wat ons betreft de denkrichting. Alle andere moties zullen wij niet steunen. Bij twee daarvan geef ik graag nog even een toelichting. Wat betreft de motie-Rosenmöller c.s. met letter B: dat is zeker een interessant vraagstuk, maar dat vinden wij meer iets voor een adviesraad, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Datzelfde geldt voor de motie-Nanninga c.s. met letter C. Die is sympathiek, maar we zullen die niet steunen, want het uitzetten van diplomaten moet echt een laatste escalatie zijn. De Europese sancties tegen de Iraanse leiders hebben wat ons betreft nu prioriteit. Voor alle andere moties geldt dat ze wat ons betreft ongedekt of overbodig zijn, moeten worden aangehouden tot de Algemene Financiële beschouwingen, of dat we het er inhoudelijk of qua vorm gewoon mee oneens zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Dan mevrouw Jorritsma. Ja, mevrouw Nanninga, u mag ook straks uw stemverklaring over de rest geven. Maar als u dat nu gebundeld wil doen, dan kan dat ook. Mevrouw Nanninga.