prof. dr. A.L. Bredenoord (D66) 1

Annelien Bredenoord (1979) was lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer van 24 januari 2019 tot 13 juni 2023. Zij was van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 fractievoorzitter.

Eerder was zij lid van de Eerste Kamer voor D66 van 9 juni 2015 tot 3 oktober 2018. In de periode van 3 oktober 2018 tot en met 23 januari 2019 werd zij vanaf 9 oktober tot en met 23 januari 2019 vervangen door mr. Anita Vink.


Anciënniteit

2813 dagen
(24 januari 2019 tot 13 juni 2023)
(9 juni 2015 tot 3 oktober 2018)