prof. dr. A.L. Bredenoord (D66) 1

Annelien Bredenoord (1979) is lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer sinds 24 januari 2019. Zij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

Eerder was zij lid van de Eerste Kamer voor D66 van 9 juni 2015 tot 3 oktober 2018. In de periode van 3 oktober 2018 tot en met 23 januari 2019 werd zij vanaf 9 oktober tot en met 23 januari 2019 vervangen door mr. Anita Vink.

Overzicht wetenschappelijke publicatiesPersonalia

 • geboren te Utrecht, 1 augustus 1979
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 1 zoon

 

woonplaats

 • Rotterdam, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Als Rector Magnificus ben ik lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, wetenschappelijk personeel, studenten, bibliotheek en wetenschapsvoorlichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de D66 fractie in de Eerste Kamer

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De RvT is het orgaan dat in brede zin toezicht houdt op het bestuur, de governance en de organisatie van het Metropole Orkest.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: De RvT is het orgaan dat in brede zin toezicht houdt op het bestuur, de governance en de organisatie van het Amsterdam UMC.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Hoogleraar en hoofd van de afdeling Medical Humanities

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: De KNAW zet zich actief in voor wetenschappers in de hele wereld die worden bedreigd met gevangenschap of erger. De Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening doet de voorbereiding van brieven van de KNAW aan regeringsleiders over de hele wereld die verantwoordelijk zijn voor de bedreiging en onderdrukking van wetenschappers. Daarnaast onderhoudt de commissie de contacten met internationale mensenrechtennetwerken van academies en stelt het discussienota’s op.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: ZonMw financiert en stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Als bestuur dragen we medeverantwoordelijkheid voor het beleid, beheer en strategie van ZonMw en adviseren we de directie en het dagelijks bestuur.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: ja

  • beschrijving: De sinds 1752 bestaande Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen richt zich op het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving. De leden van de Maatschappij zijn verantwoordelijk voor haar wetenschappelijke activiteiten.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) bevordert onderzoek naar gezondheid en zorg. De RMW brengt adviezen uit over de inhoud van en de randvoorwaarden voor medisch onderzoek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De ethische commissie van de International Society for Stem Cell Research (ISSCR) bestaat uit ethici en stamcelonderzoekers uit de hele wereld. De commissie bevordert onderzoek naar ethisch verantwoord stamcelonderzoek, vraagt aandacht voor belangrijke internationale ontwikkelingen op dit terrein en ontwikkelt ethische richtlijnen voor de ISSCR.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Indicatiecommissie preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen om aanvragen van patiënten voor nieuwe indicaties voor PGD te toetsen aan de Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: ja

  • beschrijving: De Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde is een multidisciplinaire commissie bestaande uit onder andere een gynaecoloog, fertiliteitsarts, klinisch geneticus, maatschappelijk werker, embryoloog en ethicus. De commissie komt maandelijks bijeen en bespreekt verzoeken van patiënten om medische hulp bij het krijgen van kinderen, bijvoorbeeld een IVF, PGD of eiceldonatie behandeling. Daarnaast adviseert deze commissie het UMC Utrecht ten aanzien van de ethische vraagstukken en aanpalend beleid in de voortplantingsgeneeskunde.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • Lid L’Oréal UNESCO: For Women in Science Award Committee vanaf 2016 tot 1 oktober 2019
 • NIAS Lorentz Wetenschappelijke Adviesraad vanaf april 2015 tot mei 2018
 • Lid De Jonge Akademie, KNAW vanaf 1 maart 2014 tot 1 maart 2019
 • Lid werkgroep Ethiek & Recht, Vereniging Klinische Genetica Nederland vanaf 2013 tot 2016
 • Lid International Stem Cell Forum Ethics Working Party vanaf 2011 tot 2016
 • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht vanaf 2009 tot 2018
 • Associate professor medische ethiek, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht vanaf 1 oktober 2008 tot 1 februari 2017

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium, "College Blaucapel" te Utrecht, vanaf 1991 tot 1997

wetenschappelijk onderwijs

 • Theologie, Universiteit Leiden, vanaf 1997 tot 2003
 • Politicologie, Universiteit Leiden, vanaf 2003 tot 2007

promotie

 • Medische ethiek, Universiteit Maastricht, 18 juni 2010

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 24 januari 2019 en eerder vanaf 9 juni 2015 tot 3 oktober 2018
 • beschrijving: Als Rector Magnificus ben ik lid van het College van Bestuur en verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, wetenschappelijk personeel, studenten, bibliotheek en wetenschapsvoorlichting.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Hoogleraar en hoofd van de afdeling Medical Humanities

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  • beschrijving: De KNAW zet zich actief in voor wetenschappers in de hele wereld die worden bedreigd met gevangenschap of erger. De Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening doet de voorbereiding van brieven van de KNAW aan regeringsleiders over de hele wereld die verantwoordelijk zijn voor de bedreiging en onderdrukking van wetenschappers. Daarnaast onderhoudt de commissie de contacten met internationale mensenrechtennetwerken van academies en stelt het discussienota’s op.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: ZonMw financiert en stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Als bestuur dragen we medeverantwoordelijkheid voor het beleid, beheer en strategie van ZonMw en adviseren we de directie en het dagelijks bestuur.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: ja

  • beschrijving: De sinds 1752 bestaande Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen richt zich op het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen tussen wetenschap en samenleving. De leden van de Maatschappij zijn verantwoordelijk voor haar wetenschappelijke activiteiten.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) bevordert onderzoek naar gezondheid en zorg. De RMW brengt adviezen uit over de inhoud van en de randvoorwaarden voor medisch onderzoek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De ethische commissie van de International Society for Stem Cell Research (ISSCR) bestaat uit ethici en stamcelonderzoekers uit de hele wereld. De commissie bevordert onderzoek naar ethisch verantwoord stamcelonderzoek, vraagt aandacht voor belangrijke internationale ontwikkelingen op dit terrein en ontwikkelt ethische richtlijnen voor de ISSCR.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: De Indicatiecommissie preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen om aanvragen van patiënten voor nieuwe indicaties voor PGD te toetsen aan de Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: ja

  • beschrijving: De Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde is een multidisciplinaire commissie bestaande uit onder andere een gynaecoloog, fertiliteitsarts, klinisch geneticus, maatschappelijk werker, embryoloog en ethicus. De commissie komt maandelijks bijeen en bespreekt verzoeken van patiënten om medische hulp bij het krijgen van kinderen, bijvoorbeeld een IVF, PGD of eiceldonatie behandeling. Daarnaast adviseert deze commissie het UMC Utrecht ten aanzien van de ethische vraagstukken en aanpalend beleid in de voortplantingsgeneeskunde.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • Associate professor medische ethiek, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht vanaf 1 oktober 2008 tot 1 februari 2017
 • Onderzoeker Faculteit Health, Medicine & Life Sciences, Universiteit Maastricht vanaf april 2005 tot maart 2009
 • Docent medische ethiek, LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), Universiteit Leiden vanaf september 2003 tot maart 2005

andere activiteiten

 • beschrijving: De RvT is het orgaan dat in brede zin toezicht houdt op het bestuur, de governance en de organisatie van het Amsterdam UMC.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van de D66 fractie in de Eerste Kamer

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: De RvT is het orgaan dat in brede zin toezicht houdt op het bestuur, de governance en de organisatie van het Metropole Orkest.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • Lid L’Oréal UNESCO: For Women in Science Award Committee vanaf 2016 tot 1 oktober 2019
 • NIAS Lorentz Wetenschappelijke Adviesraad vanaf april 2015 tot mei 2018
 • Lid De Jonge Akademie, KNAW vanaf 1 maart 2014 tot 1 maart 2019
 • Lid werkgroep Ethiek & Recht, Vereniging Klinische Genetica Nederland vanaf 2013 tot 2016
 • Lid Jonge Gezondheidsraad vanaf juli 2011 tot juni 2013
 • Lid International Stem Cell Forum Ethics Working Party vanaf 2011 tot 2016
 • Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht vanaf 2009 tot 2018

Partijpolitieke functies

 • Vice-fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 24 januari 2019

afgesloten

 • Vice-fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 26 juni 2018 tot 3 oktober 2018
 • Lid Landelijke talentencommissie D66 vanaf 2013 tot 2017
 • Voorzitter D66 afdeling Utrecht vanaf juni 2011 tot mei 2015
 • Lid programmacommissie D66 Tweede Kamerverkiezingen 2010 vanaf 2009 tot 2010
 • Voorzitter Route66 vanaf 2009 tot 2009
 • Fractieassistent D66, gemeenteraad van Leiden vanaf januari 2002 tot december 2003
 • Fractiesecretaris D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, tot 26 juni 2018


Publicaties

 • “Can Ethics Save the Life of Biomedicine?” (oratie, 2 maart 2018)
 • "Ethics at the interface of reproductive medicine and genetic technology: the case of mitochondrial disorders" (dissertatie, 2010)

Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

 • betaald door: Gemeente Rotterdam

  waarde: 250


Anciënniteit

2797 dagen
(24 januari 2019 tot heden)
(9 juni 2015 tot 3 oktober 2018)