Plenair Bredenoord bij stemming Meer ruimte voor nieuwe scholenVerslag van de vergadering van 19 mei 2020 (2019/2020 nr. 27)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.38 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord i (D66):

Dank, voorzitter. Namens collega Pijlman, namens de gehele D66-fractie graag een stemverklaring. De Wet ruimte voor nieuwe scholen is een verbetering ten opzichte van de huidige wet voor het stichten van nieuwe scholen. Er zijn nu voor de eventuele opname in de bekostiging zes kwaliteitseisen geformuleerd waaraan onder toezicht van de inspectie moet worden voldaan. Wel vinden de leden van de D66-fractie dat de overheid tekortschiet waar het de waarborgfunctie van het openbaar onderwijs betreft, artikel 23, lid 4. Alles afwegende stemt D66 voor dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Zijn er meer leden die een stemverklaring willen afleggen? Ik constateer dat dat niet het geval is. We stemmen bij zitten en opstaan.