Plenair Knapen bij stemming gewijzigde moties Algemene politieke beschouwingenVerslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.01 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. Wij willen deze motie steunen omdat wij ondubbelzinnig duidelijk willen maken dat onze interpretatie van de motie is zoals de minister heeft aangegeven. Het gaat hier om nieuwe vergunningen. Bestaande vergunningen worden gerespecteerd. Er wordt een pas op de plaats gemaakt en dat leidt in de optelsom voor ons tot de mogelijkheid om deze motie te steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Andere stemverklaringen? De heer Van Rooijen.