Staten-Generaal ontvangen president Yoon van Republiek KoreaDe Eerste en Tweede Kamer ontvingen woensdag 13 december president Yoon van de Republiek Korea. Yoon Suk Yeol is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en plaatsvervangend Voorzitter van de Tweede Kamer Raymond de Roon ontvingen de president in de Eerste Kamer in Den Haag.

Bij de ontvangst waren ook senator Koen Petersen (VVD), voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, aanwezig en senator Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA), voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Eerste Kamer. Vanuit de Tweede Kamer nam Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA) van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel aan het gesprek.

In zijn welkomsttoespraak ging Jan Anthonie Bruijn in op de goede relaties tussen beide landen . Bruijn: “De diplomatieke banden tussen de Republiek Korea en Nederland zijn officieel gestart in 1961 en werden 55 jaar later, in 2016, geïntensiveerd met een strategisch partnerschap.”

Hij bracht verder in herinnering dat hij enkele jaren geleden sprak op Gaecheonjeol, de viering van de stichting van de Republiek Korea. Ook sprak hij kort over de Korea-oorlog waar ook Nederlandse soldaten streed voor de vrijheid van de Koreanen.

Hierna sprak De Roon over het recente bezoek van een delegatie van de commissie voor Buitenlandse Zaken aan Korea in april jl. Doel van het bezoek was onder andere om een beter begrip te krijgen van de veranderende geopolitieke veiligheidssituatie in de regio. Zo waren de bezoekende leden onder de indruk van de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. “Het gaf een indruk uit eerste hand van de huidige veiligheidssituatie waarin de Republiek Korea zich bevindt”, aldus De Roon.


Deel dit item: