prof. dr. J.A. Bruijn (VVD)

Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 lid van de Eerste Kamer voor de VVD-fractie.

De heer Bruijn is sinds 2 juli 2019 Voorzitter van de Eerste Kamer.

Hij was ondervoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Personalia

 • geboren te 's-Gravenhage, 7 februari 1958
 • gehuwd te Wassenaar, 31 oktober 1992

 

woonplaats

 • Wassenaar, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid De Singer Tafel vanaf 21 december 2021
 • Lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde 2022 vanaf 4 november 2021 tot 4 november 2022
 • Voorzitter van het bestuur Stichting Orgel Groot Auditorium Universiteit Leiden vanaf 25 januari 2021
 • Lid Comité van Aanbeveling Leo Smit Stichting vanaf 18 december 2020
 • Lid Comité van Aanbeveling Studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, Wageningen, 22e Lustrum vanaf 1 juli 2020
 • Lid Comité van Aanbeveling De Westerkerk Cultuurcentrum Enkhuizen vanaf maart 2020
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Socrates Leiden vanaf 2 oktober 2019
 • Lid Hoogeschoolraad vanaf 22 augustus 2019
 • Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland vanaf 2 juli 2019
 • Lid Raad van Advies Carnegie Stichting vanaf 2 juli 2019
 • Lid Comité van Aanbeveling Breakfast to Share, Den Haag vanaf 2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vanaf 2016
 • Lid Raad van Advies Stichting Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht vanaf 2015
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Cathedral Organ Leiden vanaf 2007
 • Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder die van de nier, Universiteit Leiden (vanaf 1996), sectiehoofd en groepsleider onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC vanaf 1996
 • Eigenaar van een aantal wooneenheden

afgesloten

 • Lid Comité van Aanbeveling Prijs van het Vrije Woord vanaf 27 november 2021 tot 1 mei 2022
 • Voorzitter Raad van Advies Stichting Schoolleiders Register VO (SRVO) vanaf 2019 tot juli 2019
 • Voorzitter Adviesraad Loopbaan Na Politiek (LNP Academy) vanaf 2019 tot juli 2019
 • Voorzitter commissie Academisering Verloskunde, InHolland/VUmc vanaf 1 december 2018 tot 1 juni 2019
 • Voorzitter Adviesraad Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO vanaf 2018 tot juli 2019
 • Lid jury Orange Carpet Award (EP-Nuffic) vanaf 2017 tot 2018
 • Lid jury Medisch Ondernemen Award vanaf 2017 tot 2018
 • Lid commissie Interne Evaluatie Onderwijsraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017
 • Lid klankbordgroep 'De Medisch Specialist 2025' Federatie Medisch Specialisten vanaf 2016 tot 2019
 • Voorzitter Raad van Advies European Platform Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (EP-NUFFIC) vanaf 2015 tot juli 2019
 • Lid visitatiecommissie lectoraat ‘Professioneel Beoordelen’, Hogeschool Zuyd vanaf 2015 tot 2016
 • Lid Adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions vanaf 2015 tot 2016
 • Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar vanaf 2014 tot 2016
 • Lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad, Ministerie OCW vanaf 2014 tot 2014
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht vanaf 2013 tot 2017
 • Lid klankbordgroep Lerarenagenda, Ministerie OCW vanaf 2013 tot 2013
 • Reference pathologist European Vasculitis/Lupus Study Group vanaf 2012 tot 2019
 • Lid evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vanaf 2012 tot 2013
 • Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vanaf 2012 tot 2013
 • Columnist HO-Management vanaf 2012 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit vanaf 2011 tot 2013
 • Lid Raad van Advies Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC) vanaf 2010 tot 2015
 • Lid en vice-voorzitter (vanaf 2015) commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W) vanaf 2009 tot 2017
 • Voorzitter jury Orange Carpet Award voor internationalisering in het onderwijs vanaf 2009 tot 2016
 • Lid Raad van Toezicht Rijnlands Revalidatiecentrum vanaf 2009 tot 2016
 • Voorzitter Programmaraad Europees Platform vanaf 2009 tot 2015
 • Ambassadeur Platform Beta Techniek vanaf 2007 tot juli 2019
 • Lid (2005-2008) en vice-voorzitter (2008-2013) Raad van Toezicht Hogeschool Leiden vanaf 2005 tot 2013
 • Afgesloten q.q.-functies hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden/LUMC vanaf 1996 tot 2019

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium-b, "Rijnlands Lyceum" te Wassenaar (1976)

wetenschappelijk onderwijs

 • Specialisatie tot patholoog, Westeinde Ziekenhuis te Den Haag en Academisch Ziekenhuis Leiden (1984-1989)
 • Studie geneeskunde, Johns Hopkins University, Baltimore (Verenigde Staten) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (1976-1984)

promotie

 • Promotie-onderzoek met financiële steun van de Nierstichting Nederland (1985-1988)
 • Promotie tot doctor, Rijksuniversiteit Leiden; titel proefschrift: "Polyclonal B-cell stimulation and extracellular matrix in experimental glomerulonephritis" (1988)

andere opleidingen

 • Summer school Innovation and the Future of Healthcare, INSEAD, Fontainebleau (Fr.) (2001, 2003)
 • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO, 2013)
 • Diverse mediatrainingen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 november 2012
 • Afgesloten q.q.-functies hoogleraar Immunopathologie Universiteit Leiden/LUMC vanaf 1996 tot 2019
 • Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder die van de nier, Universiteit Leiden (vanaf 1996), sectiehoofd en groepsleider onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC vanaf 1996
 • Universitair hoofddocent Universiteit Leiden vanaf 1993 tot 1996
 • Universitair docent Vakgroep Pathologie, Academisch Ziekenhuis en Rijksuniversiteit te Leiden, van 1989 tot 1990 en vanaf 1991 tot 1993
 • Visiting research fellow Harvard University Medical School, Boston, MA, USA met financiële steun van de Nierstichting Nederland vanaf 1990 tot 1991

andere activiteiten

 • Lid De Singer Tafel vanaf 21 december 2021
 • Lid Comité van Aanbeveling Leo Smit Stichting vanaf 18 december 2020
 • Lid Comité van Aanbeveling Studentenvereniging K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, Wageningen, 22e Lustrum vanaf 1 juli 2020
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Socrates Leiden vanaf 2 oktober 2019
 • Lid Hoogeschoolraad vanaf 22 augustus 2019
 • Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland vanaf 2 juli 2019
 • Voorzitter Adviesraad Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO vanaf 2018 tot juli 2019
 • Lid jury Orange Carpet Award (EP-Nuffic) vanaf 2017 tot 2018
 • Lid jury Medisch Ondernemen Award vanaf 2017 tot 2018
 • Lid commissie Interne Evaluatie Onderwijsraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 oktober 2017
 • Lid Comité van Aanbeveling Breakfast to Share, Den Haag vanaf 2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, vanaf 2016
 • Voorzitter Raad van Advies European Platform Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (EP-NUFFIC) vanaf 2015 tot juli 2019
 • Lid visitatiecommissie lectoraat ‘Professioneel Beoordelen’, Hogeschool Zuyd vanaf 2015 tot 2016
 • Lid Adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions vanaf 2015 tot 2016
 • Lid Raad van Advies Stichting Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht vanaf 2015
 • Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar vanaf 2014 tot 2016
 • Lid benoemingsadviescommissie Onderwijsraad, Ministerie OCW vanaf 2014 tot 2014
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht vanaf 2013 tot 2017
 • Lid klankbordgroep Lerarenagenda, Ministerie OCW vanaf 2013 tot 2013
 • Reference pathologist European Vasculitis/Lupus Study Group vanaf 2012 tot 2019
 • Lid evaluatiecommissie Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vanaf 2012 tot 2013
 • Voorzitter Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vanaf 2012 tot 2013
 • Columnist HO-Management vanaf 2012 tot 2013
 • Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit vanaf 2011 tot 2013
 • Voorzitter commissie Externe Validering Examenkwaliteit, HBO-Raad vanaf 2011 tot 2012
 • Lid Raad van Advies Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC) vanaf 2010 tot 2015
 • Lid en vice-voorzitter (vanaf 2015) commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W) vanaf 2009 tot 2017
 • Voorzitter jury Orange Carpet Award voor internationalisering in het onderwijs vanaf 2009 tot 2016
 • Lid Raad van Toezicht Rijnlands Revalidatiecentrum vanaf 2009 tot 2016
 • Voorzitter Programmaraad Europees Platform vanaf 2009 tot 2015
 • Ambassadeur Platform Beta Techniek vanaf 2007 tot juli 2019
 • Lid klankbordgroep Onderwijs Innovatieplatform vanaf 2007 tot 2007
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Cathedral Organ Leiden vanaf 2007
 • Lid (2005-2008) en vice-voorzitter (2008-2013) Raad van Toezicht Hogeschool Leiden vanaf 2005 tot 2013
 • Kroonlid (2005-2008) en adviserend lid (2008-2012) Onderwijsraad vanaf 2005 tot 2012
 • Lid nat. contactgroep voor onderwijs in Afghanistan vanaf 2005 tot 2005
 • Lid klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) vanaf 2002 tot 2002
 • Adviseur parlementaire commissie Biotechnologie (Cie Terpstra) vanaf 2001 tot 2001
 • Adviseur Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) vanaf 2001 tot 2001
 • Lid regeringscommissie kennisinfrastructuur genomics (Cie Wijffels) vanaf 2000 tot 2001

Partijpolitieke functies

 • Lid curatorium Prof.Mr B.M. Teldersstichting vanaf 2009
 • Lid van verdienste VVD afdeling en ondercentrale Wassenaar vanaf 2002

afgesloten

 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland vanaf 2019 tot 2019
 • Lijstduwer gemeenteraadsverkiezingen VVD Wassenaar vanaf 2018 tot 2018
 • Formateur, gemeente Rotterdam vanaf 2018 tot 2018
 • Informateur en formateur, gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf 2018 tot 2018
 • Lid selectiecommissie VVD wethouders Wassenaar vanaf 2018 tot 2018
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie 2017 landelijk vanaf 2015 tot 2017
 • Lid VVD campagneteam Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland vanaf 2015 tot 2015
 • Voorzitter werkgroep handboek verkiezingsprogramma's VVD landelijk vanaf 2014 tot 2015
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie Provinciale Staten Zuid-Holland vanaf 2014 tot 2014
 • Voorzitter werkgroep De Leraar, Teldersstichting vanaf 2013 tot 2018
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie landelijk vanaf 2012 tot 2012
 • Voorzitter Commissie Inhoudelijke Verdieping, landelijke VVD vanaf 2011 tot 2013
 • Voorzitter werkgroep Onderwijs, Prof.Mr B.M. Teldersstichting vanaf 2011 tot 2012
 • Voorzitter vertrouwenscommissie wethouders VVD Wassenaar vanaf 2010 tot 2010
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie landelijk vanaf 2010 tot 2010
 • Adviserend lid partijraad VVD vanaf 2008 tot 2017
 • Lid kernredactie "Liberaal Reveil" vanaf 2008 tot 2015
 • Voorzitter VVD verkiezingsprogrammacommissie provinciale staten Zuid-Holland vanaf 2006 tot 2006
 • Lid werkgroep Politiek Inhoudelijke Discussie, VVD Kamercentrale Z-H Noord vanaf 2005 tot 2005
 • Lid commissie van Advies en Bijstand VVD Kamercentrale Z-H Noord vanaf 2005 tot 2005
 • Lid VVD werkgroep Vrijheid van Onderwijs en Integratie vanaf 2004 tot 2004
 • Lid stuurgroep 'Masterclass Politiek', VVD Kamercentrale Zuid-Holland Noord vanaf 2004 tot 2004
 • Voorzitter VVD Partijcommissie Onderwijs en Wetenschap vanaf 2002 tot 2012
 • Lid partijraad VVD vanaf 2001 tot 2008
 • Lid VVD Partijcommissie Onderwijs en Wetenschap vanaf 1998 tot 2002
 • Voorzitter VVD afdeling en ondercentrale Wassenaar vanaf 1996 tot 2002
 • Bestuurslid VVD afdeling en ondercentrale Wassenaar, lid en voorzitter van diverse campagne-, kandidaatstellings- en programmacommissies vanaf 1989 tot 1996


Publicaties

 • 325 wetenschappelijke publikaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • Overige publicaties:
 • Bruijn JA. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO): van vreemde vogel tot voorportaal. In: CDHO-10: tien jaar poortwachter van het bekostigde hoger onderwijs. CDHO, Den Haag, september 2019
 • Bruijn, J.A., Lekkerkerker, A., Verveld, B. Kunst in een veranderende wereld. Th@ma 26(5):19-22, 2019
 • Bruijn, J.A., Cohen-Schotanus, J., Kieviets, B.M., Knottnerus, J.A. Advies over de bacheloropleiding Verloskunde van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), Amsterdam, juni 2019
 • Bos, N., Schmidt-Postmes, E., Bruijn, J.A. Toezicht is topsport en eist continue training. Financieele DAablad, 30 juli 2018, pag.9
 • Bruijn, J.A., Hendricks, F., Asseldonk, H. van, Bos, H.van de, Duin. J., Jansen, A., et al. Digitalisering en Bildung: de vierde dimensie van het Onderwijs. Teldersstichting, 2018
 • Bruijn, J.A. Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. In: Toetsrevolutie, D. Sluijsmans, M. Segers, Eds., Uitg. Phronese, p. 7-9, 2018
 • Bruijn, J.A. en Moerman, Y. Adviseren is vooruitzien. Evaluatierapport van de adviezen van de Onderwijsraad uit 2015 en 2016. 2017.
 • Bruijn, J.A. Internationalizing education. ScienceGuide, 4 februari 2016
 • Bruijn, J.A. Erflaters en Graven. Onderwijs en Beschaving, Vereniging Hogescholen, 2016
 • Bruijn J.A. Verdere versterking nader beschouwd. E-magazine Inspectie Onderwijs, 2015, p. 72-75
 • Bruijn, J.A. Niet verschuiven, maar aanpakken. Lib. Rev. 3, 2014, p. 117-118
 • Bruijn, J.A. De leraar is 100% eigenaar van zijn registratie. 12-18 24(8), 10-13, 2014
 • Bruijn, J.A. Angst voor schoolleidersregister is koudwatervrees. VO-magazine 9(1):40-42, 2014
 • Bruijn, J.A. en de Vries, T. ICT, vrijheid en privacy. Lib. Rev. 4, 2014, p. 171-173
 • Bruijn J.A. De innovatieparadox in de zorg. Lib. Rev. 2, 2013, p. 73-74
 • Vries S. de, Bruijn J.A. Ons onderwijs is toe aan een update. NRC 22 november 2012, p. 19
 • Bruijn J.A. et al., Vreemde ogen dwingen. Eindrapport commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. HBO-Raad, 2012
 • Bruijn J.A. et al. Onderwijs: de derde dimensie. Teldersstichting, 2012
 • Bruijn J.A. Het einde van het politieke midden. Lib.Rev. 3, 2012, p.121
 • Bruijn J.A. Menselijke technologie en het onderwijs. HO Management, 4(4) 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Studentenbinding wordt anachronisme in Nederdorp. Nuffic Transfer, 21 februari 2012
 • Bruijn J.A. Wortel en tak. HO Management, 4(6), 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Excellentie. HO Management 4(2), 2012, p. 17
 • Bruijn J.A. Gen-ethische grensverkenningen. Lib. Rev. 2:67-68, 2011
 • Bruijn J.A. en de Graaf F. Verkiezingsprogram versus regeeraccoord. Lib. Rev. 51(4), 196-200, 2010
 • Gilissen D., Bruijn J.A. Orde op zaken stellen. Column, Lib.Rev. 51(2):82-83, 2010
 • Bruijn J.A. Internationalisering 2010. Internationaliseren in Onderwijs 29(57): 21-22, 2010
 • Bruijn J.A. Liberale onderwijspolitiek werkt. Lib.Rev. 50(3):97-98, 2009
 • Bruijn J.A. Selectie. Mare 32(31):9, 2009.
 • Bruijn J.A., Dezentjé Hamming-Bluemink I, Zijlstra H. De Onderwijsbegroting. Lib.Rev. 50(1):27-31,2009
 • Bruijn J.A. Kabinet: meer geld, minder kwaliteit. Provincie & Gemeente 2, 2009.
 • Bruijn JA, Dezentjé Hamming-Bluemink I,Zijlstra H. Onderwijsbegroting 2009. KCInfo 34(145):9-12, 2009
 • Bruijn J.A. Leaver dea as slaef. KC Info 34 (145):3-4, 2009
 • Bruijn J.A. Beginselverklaring in de partijraad. KC-info Zuid Holland-Noord, sept. 2008
 • Hendricks F, Kok J, Bruijn J.A. Hoger onderwijs hanteert plan Dijsselbloem. Expertise 2(5):1-2, 2008
 • Bruijn J.A. Liberalisme en Onderwijs. KC Info Zuid-Holland Noord, december 2008
 • Bruijn J.A. Financier en borg onderwijswinst. Financieele Dagblad, 1 oktober 2007
 • Bruijn J.A. Liever dood dan slaaf. Over internationalisering in het onderwijs. Transfer 6:15-16, 2007
 • Bruijn J.A. Kennis en vaardigheden. KC-info Zuid Holland-Noord 137:13-14, 2007
 • Bruijn J.A. De onderwijsbegroting 2007. KC Info Zuid Holland-Noord 136:19-20, 2006
 • Bruijn J.A. Investeren in onderwijs. KC-info Zuid Holland-Noord 135:16-17, 2006
 • Bruijn J.A. Europese economie drijft op onderwijs. NRC, Opiniepagina, 3 febr. 2005, p.6
 • Zwart T, Bruijn J.A. Onderwijs en integratie. KC-Info ZH-Noord 30(129):12-13, 2005
 • Zwart T, Bruijn J.A. Alternatief voor afschaffen vrijheid van onderwijs. Haagsche Courant, 11 januari 2005
 • Bruijn J.A. Halen wij 2010? Onderwijs en kenniseconomie. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 126:23, 2004
 • Bruijn J.A. Europa en Onderwijs. Liberaal Reveil 2:47-48, 2004
 • Bruijn J.A. De positie van de Partijraad. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 125:15, 2004
 • Bruijn J.A. De liberale grenzen van Europa. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 124, 2003
 • Bruijn J.A. Barendregt M: Behoud Talent! PromoVUren 9(3):8, 2002
 • Bruijn J.A. Internationalisering in het onderwijs. In: Vijf jaar LUMC – een bundel verhalen, pp 137-143, 2002
 • Bruijn J.A. Macht: de structuur van de partij. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 120:8-9, 2002
 • Bruijn JA, Barendregt M: Promoveren. Mare 26(2):8, 2002
 • Bruijn J.A. Herpositionering na de verkiezingen. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 119: 11-12, 2002
 • Bruijn J.A. Problemen in de gezondheidszorg. VVD KC-info Zuid-Holland Noord febr. 2002, pp 7-8
 • Bruijn J.A. Het gezondheidszorgdebat. Predoctor dec. 2001, pp 12-13
 • Bruijn J.A. Liberalisme en Onderwijs. VVD KC-info Zuid-Holland Noord 2001, pp 8-9
 • Bruijn J.A. Loting. Telegraaf, 21 augustus 2001
 • Bruijn J.A. Gezond Nieuwjaar. NRC, 9 januari 2001
 • Bruijn J.A. Ministerie laat de teugels terecht vieren in onderwijs. Haagsche Courant, 23 november 2000

Hobby's

 • muziek (componeren en uitvoeren; onder meer organist Pieterskerk Leiden, jaarlijkse diës en opening academisch jaar, van 2007 tot 2010; mede-oprichter Hermes House Band, 1978), hardlopen, zwemmen, skieën

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

 • Uitnodiging voor bijwonen finale Eurovisie Songfestival 2021, 22 mei 2021
 • Fles cognac Ararat Nairi, 22 december 2020
 • 14 CD-Box - Anthology of the Royal Concertgebouw Orchestra Vol. 6, 1 oktober 2020
 • Postzegels met opdruk Hongaarse National Assembly (opslag Eerste Kamer), 30 november 2019
 • Fles cognac Ararat Nairi, 17 december 2019
 • Goudkleurige munt (opslag Eerste Kamer), 2 november 2019
 • Kunststof Press Papier met opdruk parlementsgebouw (opslag Eerste Kamer), 25 oktober 2019
 • Krijttekening Stade Miesto (opslag Eerste Kamer), 30 oktober 2019
 • 3 rechthoekige silver coins, maar goudkleurig met afdruk tapijten (opslag Eerste Kamer), 10 oktober 2019
 • Fles cognac Ararat Nairi (opslag Eerste Kamer), 10 oktober 2019

Anciënniteit

3520 dagen
(6 november 2012 tot heden)