Verenigde Vergadering Prinsjesdag 2023De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hielden dinsdag 19 september 2023 hun traditionele Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak zoals gebruikelijk namens de regering de Troonrede uit waarin plannen voor 2024 worden ontvouwd, voor het eerst in aanwezigheid van prinses Alexia.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn is Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Hij opende de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend." Daarna stelde hij een commissie van in- en uitgeleide in van zes leden die Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis bij binnenkomst ontving. Die commissie stond onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, en bestond verder uit de Eerste Kamerleden Van Dijk, Van Hattem en Klip-Martin, en de Tweede Kamerleden Heerema, De Jong, Amhaouch en Belhaj.

Bruijn stond stil bij de recente Eerste Kamerverkiezingen en de aanstaande verkiezing van de Tweede Kamer: "Met deze Verenigde Vergadering begint het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024. Voor veel Eerste Kamerleden is het de eerste Verenigde Vergadering sinds zij in mei zijn gekozen, en voor veel Tweede Kamerleden is dit hun laatste Prinsjesdag omdat zij in november niet herkiesbaar zijn, of mogelijk niet herkozen worden."

De Voorzitter ging bovendien in op het tienjarig jubileum van Koning Willem-Alexander als staatshoofd: "Bovendien zit Koning Willem-Alexander dit jaar tien jaar op de troon en zal hij vandaag voor de elfde maal de troonrede namens de regering uitspreken. (...) Waar Prinsjesdag aan de ene kant rijk is aan traditie en vaste rituelen, is er aan de andere kant dus altijd sprake van verandering en vernieuwing. Eens te meer blijkt: de democratie leeft!"

Ook de Koning stond aan het begin van de troonrede stil bij de afgelopen tien jaar: "Tien jaar geleden mocht ik voor het eerst in uw midden de Troonrede uitspreken. Tien jaar waarop ik dankbaar terugkijk. Sommige gebeurtenissen waren indringend en rauw van verdriet, zoals de aanslag op vlucht MH17. Op andere momenten ging emotie hand in hand met heling en verbondenheid (...). Het zijn dit soort momenten en gebeurtenissen die voor altijd deel uit zullen blijven maken van onze geschiedenis en die in uw en mijn geheugen staan gegrift."

Tijdens de Verenigde Vergadering werd muziek ten gehore gebracht door musici van het Residentie Orkest. Bij de binnenkomst van de Koning werd 'Il discorso della Corona' van de componist Jurriaan Andriessen gespeeld. Ook werd het speciaal voor de Verenigde Vergadering van 2023 gecomponeerde "Continuous casting" van de jonge componiste Amarante Nat uitgevoerd. Na sluiting van de vergadering klonk de "Hymne van de Staten-Generaal" van Johan de Meij.

In verband met de renovatie van het Binnenhof is de Ridderzaal waar de Verenigde Vergadering volgens goed gebruik plaatsvindt, niet beschikbaar. Om die reden kwamen de Staten-Generaal bijeen voor het tweede achtereenvolgende jaar bijeen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.


Deel dit item: