Verenigde Vergadering Staten-Generaal (Prinsjesdag)De Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal hielden dinsdag 15 september 2020 hun traditionele Verenigde Vergadering ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar op Prinsjesdag.

Koning Willem-Alexander sprak zoals gebruikelijk namens de regering de Troonrede uit waarin plannen voor 2021 worden ontvouwd. De Koning stond aan het begin van de Troonrede stil bij de impact van de coronacrisis.

Anders dan anders was de locatie waar de Verenigde Vergadering plaatsvond, het aantal genodigden en de overige maatregelen die genomen zijn in verband met de coronacrisis. De Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal, ongeveer 250 aanwezigen in plaats van de gewoonlijke 1000, alle stoelen op 1,5 meter en mondkapjes voor de ministers en Kamerleden die van het Binnenhof naar de Grote Kerk werden vervoerd.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn is Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Hij opende de vergadering met de woorden: "De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend." Daarna stelde hij een commissie van in- en uitgeleide in van drie leden (in plaats van zes) die Zijne Majesteit de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis bij binnenkomst ontving. Die commissie stond onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, en bestond verder uit het Eerste Kamerlid Gom van Strien (PVV) en Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD).

Bruijn stond eveneens stil bij de coronacrisis: "Het virus heeft ons land hard geraakt. We denken vooral aan de mensen die zijn overleden, en de nabestaanden die een dierbare moeten missen."

De Voorzitter ging vervolgens in op de viering van 75 jaar parlementaire vrijheid: "Dit najaar vieren de Staten-Generaal dat 75 jaar geleden de parlementaire democratie werd hersteld, na vijf jaar van Duitse bezetting. De Tweede Kamer kwam op 25 september 1945 voor het eerst weer bijeen, en de Eerste Kamer drie weken later, op 18 oktober."

Naast de Kamerleden zaten ook de leden van de Rijksministerraad, zonder de staatssecretarissen, de vicepresident van de Raad van State, de dean van het corps diplomatique en tien burgers in de Grote Kerk.

Tijdens de Verenigde Vergadering werd muziek ten gehore gebracht door musici van het Residentie Orkest. Bij de binnenkomst van de Koning werd 'Il discorso della Corona' van de componist Jurriaan Andriessen gespeeld. Ook werden delen uit werk van de componist Leo Smit uitgevoerd.


Deel dit item: