President Duitsland bezoekt Staten-GeneraalDinsdag 15 mei 2018 ontvingen de Staten-Generaal de President van de Bondsrepubliek Duitsland, Frank-Walter Steinmeier. De President werd in de Eerste Kamer ontvangen door de Voorzitter van de Eerste Kamer,Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. De heer Steinmeier bezocht de Staten-Generaal in het gezelschap van onder meer zijn echtgenote, mevrouw Elke Büdenbender.

In haar welkomstwoord ging de Voorzitter van de Eerste Kamer in op de lange geschiedenis van de Duits-Nederlandse betrekkingen en op de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals de Brexit, de gespannen relatie met Rusland en de grote migratiestromen richting Europa waar beide landen mee te maken hebben. De Voorzitter benadrukte het belang van samenwerking om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Tevens sprak de Voorzitter over het belang van democratie en rechtstaat, juist in deze turbulente tijden. In dat kader ondersteunde de Voorzitter de woorden die de heer Steinmeier uitsprak tijdens zijn inaugurele rede ruim een jaar geleden: we moeten niet alleen praten over deze waarden, maar ook opnieuw leren om daadwerkelijk op te staan om deze waarden te verdedigen.

Tijdens de gedachtewisseling die volgde werd verder gesproken over migratie, een uitdaging die de komende decennia continu op de agenda zal blijven. President Steinmeier benadrukte dat dit het moment is om na te denken over de toekomst van Europa. De Brexit, de veranderende trans-Atlantische relatie en de toenemende invloed van China maken dat de verhoudingen in de wereld aan het veranderen zijn en dit heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor de positie van de Europese landen.

De Frans-Duitse samenwerking is daarbij lang niet voldoende om stappen vooruit te zetten, zo bracht de President naar voren. Alle 27 lidstaten zijn nodig om daadwerkelijk resultaten te bereiken. Ter sprake kwamen ook de zorgen die spelen over Europese lidstaten als Polen en Hongarije, voornamelijk als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van democratie en rechtstaat.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de regeringsformaties in Duitsland en Nederland: beide landen kenden een lang en moeizaam proces. President Steinmeier sprak over het belang van het nemen van verantwoordelijkheid door politieke partijen en signaleerde dat de toenemende polarisatie in de samenleving en de daarmee gepaard gaande fragmentatie van het politieke landschap een belangrijke oorzaak is van de moeilijke formatieprocessen.

Naast de beide Kamervoorzitters waren bij de ontmoeting de Eerste Kamerleden Janny Vlietstra (PvdA, Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking), Bastiaan van Apeldoorn (SP, Voorzitter van de Commissie Europese Zaken) en de Tweede Kamerleden Malik Azmani (VVD, voorzitter van de Commissie Europese Zaken) en Pieter Omtzigt (CDA, Voorzitter van de Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer) aanwezig.


Deel dit item: