J.G. Vlietstra (PvdA)foto van Vlietstra, J.G.

Janny Vlietstra (1948) is sinds 12 september 2017 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Vlietstra is sinds 20 februari 2018 voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO).

Zij was eerder lid van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.Personalia

 • Geboren te Leeuwarden, 13 april 1948
 • Gehuwd te Leeuwarden, 8 oktober 1969

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

woonplaats

 • Leeuwarden, Friesland/Fryslân

levensbeschouwing

 • Geen

Opleidingen

 • Voortgezette opleiding vormingswerk te Amsterdam, van 1975 tot 1977
 • Sociale academie, Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te Groningen, van 1966 tot 1970
 • H.B.S.-b, "Rijks Hogere Burgerschool" te Leeuwarden, van 1961 tot 1966

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 september 2017 en eerder vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Wnd. burgemeester Haren vanaf 1 mei 2013 tot 1 mei 2015
 • Wnd. burgemeester Marum vanaf 13 september 2012 tot 1 mei 2013
 • Wnd. burgemeester De Wolden vanaf 1 oktober 2011 tot 1 mei 2012
 • Lid Eerste Kamer vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Gedeputeerde Drenthe vanaf 28 januari 2009 tot 20 april 2011
 • Burgemeester Winschoten vanaf 1 maart 1995 tot 1 februari 2009
 • Wethouder Leeuwarden vanaf 1 mei 1986 tot 1 maart 1995
 • Directeur St. Kinderopvang, Leeuwarden vanaf 1 augustus 1984 tot 1 mei 1986
 • Lid gemeenteraad Leeuwarden vanaf 1982 tot 1 maart 1995
 • Docent Sociaal Hoger Onderwijs Friesland, Leeuwarden vanaf 13 september 1979 tot 1 augustus 1984
 • Stafmedewerker Culturele Raad Friesland, Leeuwarden vanaf 1 januari 1976 tot 1 februari 1980
 • Vormingswerk Werkende Jongeren, Leeuwarden vanaf 1 augustus 1970 tot 1 augustus 1975

andere activiteiten

 • Lid bestuur Wopke Eekhof Stichting te Leeuwarden vanaf 3 december 2018
 • Bestuurslid Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering vanaf 2018
 • Ambassadeur Noord Nederlands Orkest
 • Lid Raad van Toezicht University Campus Fryslân
 • Voorzitter VOS/ABB
 • Voorzitter Tourist Info Fryslân
 • Voorzitter Biblionet Groningen
 • Voorzitter Ambulante Verslavingszorg Groningen
 • Vice-voorzitter Stichting Oude Groninger Kerken
 • Vice-voorzitter Onderwijsgroep Noord
 • Voorzitter Nationaal Park Lauwersmeer
 • Voorzitter Werkvoorzieningschap Synergon
 • Voorzitter Stichting Klokkenspel Groningen
 • Lid Raad van Toezicht CINOP
 • Commissaris Waterbedrijf Groningen
 • Commissaris Blauwe Stad
 • Lid DB Eems-Dollard Regio
 • Lid DB Vereniging Groninger Gemeenten
 • Vice-voorzitter Platform Gemeentelijk Vredesbeleid
 • Voorzitter Commissie rechtspositionele aangelegenheden UMCG
 • Voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten afdeling Noord
 • Plv. lid Comité van de Regio's
 • Plv. Korpsbeheerder Regiopolitie Groningen

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid bestuur Wopke Eekhof Stichting te Leeuwarden vanaf 3 december 2018
 • Bestuurslid Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering vanaf 2018
 • Voorzitter Bestuur Sesam Academie vanaf 2017
 • Lid Raad van Toezicht The Hague Academy for Local Governance vanaf 2017
 • Voorzitter Commissie Bijzondere Situaties Groningen (aardbevingsproblematiek) vanaf 1 januari 2016
 • Lid Ledenraad VGZ vanaf 2016
 • Voorzitter Energy College Noord-Nederland vanaf 2015
 • Voorzitter Tendercommissie Waddenfonds vanaf 2015
 • President-commissaris Afvalsturing Friesland vanaf 2013
 • Lid Raad van Toezicht ZINN (zorginstelling Groningen) vanaf 2012
 • Lid Raad van Advies Herinneringscentrum Kamp Westerbork vanaf 2012

afgesloten

 • Wnd. burgemeester Haren vanaf 1 mei 2013 tot 1 mei 2015
 • Wnd. burgemeester Marum vanaf 13 september 2012 tot 1 mei 2013
 • Wnd. burgemeester De Wolden vanaf 1 oktober 2011 tot 1 mei 2012
 • Lid Eerste Kamer vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Voorzitter Raad van Toezicht Het Groninger Landschap vanaf 2011 tot 1 januari 2019
 • Lid bestuur De 12 Landschappen vanaf 2011 tot 1 januari 2019
 • Lid Raad van Toezicht University Campus Fryslân vanaf 2011 tot 2017

Partijpolitieke functies

 • Lid diverse programmacommissies en kandidaatstellingscommissies
 • Lid dagelijks bestuur Centrum voor Lokaal Bestuur
 • Voorzitter Rooie Vrouwen Leeuwarden
 • Lid afdelingbestuur PvdA Leeuwarden
 • Drie keer lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen

Activiteiten

 • Lid Nederlands Genootschap Burgermeesters

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder Orde van Oranje Nassau, juni 2015

Hobby's

 • Zeezeilen, musea- en concertbezoek, reizen, lezen

Anciënniteit

2085 dagen
(12 september 2017 tot heden)
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)