Bezoek Duitse Bondsraadpresident aan Staten-GeneraalDe Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, en de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, ontvingen op vrijdag 26 augustus 2016 namens de Staten-Generaal de President van de Duitse Bondsraad, de heer Stanislaw Tillich. De Bondsraadpresident had in het gebouw van de Eerste Kamer een gedachtewisseling met de beide Kamervoorzitters. Daarbij was ook ondervoorzitter van de Eerste Kamer Joris Backer aanwezig.

Tijdens het gesprek kwam de volgende onderwerpen aan de orde: de huidige politieke situatie in de EU en in Duitsland, de vluchtelingencrisis, Brexit en de huidige situatie in Turkije. Over de EU zei de heer Tillich het belangrijk te vinden dat landen elkaar blijven opzoeken en met elkaar van gedachten blijven wisselen om zo elkaars verschillende standpunten beter te begrijpen. Hij onderstreepte dat er na 26 jaar hereniging in Duitsland nog steeds misverstanden bestaan tussen Oost en West, wat alleen maar aangeeft hoe belangrijk het is om in EU-verband met elkaar te praten om misverstanden weg te nemen. Daarbij moeten Europese lidstaten elkaar als partners zien. Volgens Tillich is er een gemeenschappelijk visie nodig op de EU, vooral voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheden zoals de opvang van vluchtelingen.

Na de ontmoeting in de Eerste Kamer vond er een lunch plaats in Scheveningen. Eerder die dag werd de Bondsraadpresident ontvangen door minister-president Rutte en Koning Willem-Alexander. Ook bezocht de heer Tillich het Internationale Gerechtshof en had hij een ontmoeting met minister van Economische Zaken Henk Kamp.

De Duitse Bondsraad bestaat uit leden van de regeringen van de zestien deelstaten van Duitsland. Via dit orgaan nemen de deelstaten deel aan het wetgevingsproces. De Bondsraad telt 69 leden; iedere deelstaat heeft minimaal drie en maximaal zes stemmen. De termijn van de Bondsraadpresident is één jaar. Stanislaw Tillich is minister-president van de deelstaat Saksen en in 2015/2016 Bondsraadpresident. Sinds 2000 is het gebruikelijk dat de jaarlijks wisselende Bondsraadpresident een bezoek brengt aan Nederland. Van de Duitse delegatie maakte ook deel uit de nieuwe Ambassadeur van de Bondsrepubliek in Nederland, Dirk Brengelmann.


Deel dit item: