Koning houdt Troonrede in Verenigde Vergadering der Staten-Generaal



Op dinsdag 15 september 2015 heeft Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de Troonrede uitgesproken in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Hierbij waren onder andere aanwezig: de leden van de Eerste en Tweede Kamer, het kabinet, de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, leden van de Hoge Colleges van Staat, leden van de Hoge Raad der Nederlanden, Commissarissen van de Koning en de leden van het corps diplomatique (ambassadeurs) aanwezig. Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol zat de Verenigde Vergadering voor. De commissie van in- en uitgeleide stond onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en bestond verder uit Frank van Kappen en Tuur Elzinga (Eerste Kamer) en Ton EliasPieter Omzigt en Lutz Jacobi (Tweede Kamer).

Grotere versie foto

2015 bijzonder jaar voor Eerste en Tweede Kamer

Aan het begin van deze vergadering stond Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (erbij stil dat in oktober 2015 het 200-jarig bestaan van de Eerste Kamer en Tweede Kamer wordt gevierd. Op 16 oktober is het precies 200 jaar geleden dat de eerste Verenigde Vergadering van de beide Kamers plaatshad in Den Haag. Ankie Broekers-Knol sprak over 2015 als "een bijzonder jaar voor de Eerste en Tweede Kamer". 

Voorzitter Broekers-Knol ging kort in op de ontstaansgeschiedenis van ons tweekamerstelsel: "Nadat bij de Grondwet van 1814 de Staten-Generaal als volksvertegenwoordiging waren ingesteld, werd met de herziening van de Grondwet van 24 augustus 1815 het tweekamerstelsel ingevoerd zoals wij dat nog steeds kennen. Sindsdien bestaan de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Aangezien België toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden, vergaderden de Staten-Generaal om beurten in Brussel en Den Haag. Op 16 oktober aanstaande vieren wij met een Bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal dat op die datum 200 jaar geleden de eerste verenigde vergadering van de beide Kamers plaatshad in Den Haag."

Op 2 mei 1814 opende de Souverein Vorst der Verenigde Nederlanden, Willem Frederik, in de Trêveszaal aan het Binnenhof in Den Haag de eerste vergadering van de Staten-Generaal onder de Grondwet van 29 maart 1814. In 1815 werd Willem Frederik onder de herziene Grondwet Koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden. De toespraak van 2 mei 1814 was de eerste troonrede in de Staten-Generaal en vestigde de staatkundige traditie zoals wij die tot op heden kennen.

Bloemen en muzikale omlijsting

De muziek in de Ridderzaal werd verzorgd door het koperkwintet van het Residentie Orkest. Bij binnenkomst van de Koning werd muziek van Jurriaan Andriessen gespeeld. Nadat de Koning de Troonrede had uitgesproken en zich vervolgens naar de Koninginnekamer had begeven, werd muziek gespeeld van de componist Henri Purcell. De bloemdecoratie bestond dit jaar voornamelijk uit chrysanten die in de talrijke bloemversieringen waren verwerkt. De bloemen werden na afloop beschikbaar gesteld aan Haagse verzorgingshuizen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 9 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
(c) Hans Kouwenhoven
Afbeelding 1 - (c) Hans Kouwenhoven