Staten-Generaal ontvingen Nederlandse ambassadeursDe Staten-Generaal ontvingen op donderdag 29 januari 2015 de Nederlandse ambassadeurs die werkzaam zijn in het buitenland. Dat gebeurde tijdens een lunchbijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De ontvangst was onderdeel van de jaarlijkse ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorafgaand aan de ontvangst door de beide Kamervoorzitters spraken de ambassadeurs met de Eerste en Tweede Kamerleden over de Nederlandse positie in de internationale gemeenschap en actuele ontwikkelingen in het buitenlands beleid van Nederland.

In haar toespraak reflecteerde de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg, op een bewogen 2014: "Sommige analisten spraken van een 'summer of war'. De ramp met de MH17 heeft onze samenleving, en dus ook onze volksvertegenwoordigers, sinds 17 juli sterk bezig gehouden. Het verdriet dat we hebben gezien, was overweldigend. Het leven van zoveel mensen is voorgoed veranderd, door een gewapend conflict waar we part noch deel aan hadden. We zijn ons zeer bewust van het vele en vaak ook zware werk, dat in de afgelopen periode op sommige van uw posten moest worden verricht."

Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, voegde daar aan toe dat ambassadeurs en parlementariërs in hun werk niet alleen verweven zijn met elkaar, maar hopelijk ook complementair zijn aan elkaar. Zij refereerde daarbij ook aan de gewelddadigheden in Parijs, Ottawa, Oekraïne, het Midden-Oosten en Afrika. "Ons weerwoord op dit soort brute gewelddadigheden kan alleen maar zijn dat we zorgen dat we pal blijven staan voor onze rechtsstaat, dat we aan die rechtsstaat blijven werken en dat we niet in een spiraal van geweld, agressie en rechteloosheid worden meegezogen." Zij gaf aan dat ambassadeurs, als vertegenwoordigers van het koninkrijk in den vreemde, deze boodschap bij uitstek kunnen uitdragen. "In een wereld waarin de ontwikkelingen aan de grenzen van Europa en in het Midden-Oosten elkaar in hoog tempo opvolgen en de internationale verhoudingen blijvend onder druk zetten, zijn uw werkzaamheden en die van uw ambassadestaf van grote betekenis voor de bescherming en behartiging van datgene waar Nederland voor staat. "

Wat beide Kamervoorzitters concludeerden, is dat binnen- en buitenland niet los van elkaar te zien zijn. In deze context citeerde Anouchka van Miltenburg de Amerikaanse politicus Hubert Humphrey:'Foreign policy is really domestic policy with its hat on'. “Hij bedoelde daarmee dat buitenlands beleid niet alleen door regeringsleiders of ministeries van Buitenlandse Zaken wordt gemaakt, maar dat internationale politiek vaak rechtstreeks raakt aan thema's die centraal staan in de binnenlandse politiek, en die alle onderdelen van de overheid bezig houden."

Intouchables

Ankie Broekers noemde verder de bezuinigingen die de afgelopen jaren impact hebben gehad op het postennetwerk. Daarbij vermeldde zij het buitengewoon spijtig te vinden dat er residenties worden afgestoten die decennia lang beeldbepalend zijn geweest voor de internationale uitstraling van ons land. Verwijzend naar de monumentale residentie in Parijs die enkele jaren geleden het decor was van een beroemd geworden film zei zij: "Zij zijn wat mij betreft 'intouchables!"

De Kamervoorzitters bedankten de ambassadeurs en hun medewerkers voor de wijze waarop zij parlementariërs begeleiden bij internationale bezoeken en ontvangsten.


Deel dit item: