Wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning unaniem aanvaardDe Staten-Generaal hebben op 3 december 2013 in een Verenigde Vergadering in de Ridderzaal drie wetsvoorstellen unaniem aanvaard over de benoeming van een regent en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning.

Tijdens de vergadering voerde namens de Commissie voorbereiding plenaire behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning de voorzitter van de commissie, de heer Engels, het woord. In zijn toespraak benadrukte de heer Engels dat alle fracties uit de commissie het uitgangspunt van de drie wetsvoorstellen ondersteunen. Ook sprak hij namens de commissie de wens uit dat de wetsvoorstellen, wanneer zij eenmaal kracht van wet hebben gekregen, buiten toepassing mogen blijven. Naast de heer Engels voerden ook de Voorzitter van de Staten van Aruba, mevrouw Lopez Tromp, en de Voorzitter van de Staten van Sint Maarten, mevrouw Arrindell kort het woord. Ook zij benadrukten de wens dat deze wetsvoorstellen nooit van toepassing worden. Verder bedankte Minister-President Rutte de Staten-Generaal voor de voortvarende manier waarop de wetsvoorstellen zijn behandeld.

Naast de leden van de Staten-Generaal waren verder aanwezig de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk, de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer Boekhoudt, de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, mevrouw Wiels, de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, de heer Voges, het Lid van de Staten van Aruba, de heer Herdé, en het Lid van de Staten van Curaçao, de heer Rosaria.

Aan het eind van de vergadering constateerde de Voorzitter van de Verenigde Vergadering, mevrouw Broekers-Knol, dat de drie wetsvoorstellen waren aanvaard. Na sluiting van de vergadering werden de wetsvoorstellen door haar ondertekend.  

De wetsvoorstellen:


Deel dit item: