Eerste Kamerlid Engels voorzitter commissie benoeming regentHet Eerste Kamerlid Hans Engels (D66) is dinsdag gekozen tot voorzitter van de commissie die is ingesteld ter voorbereiding van de openbare beraadslaging over een drietal wetsvoorstellen betreffende de benoeming van een regent en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning. Aangezien het om een commissie van de Verenigde Vergadering gaat, bestaat deze uit Eerste Kamerleden en Tweede Kamerleden. De commissie levert op 12 november inbreng voor het (voorlopig) verslag. De datum van de Verenigde Vergadering wordt nog bepaald. 

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol, heeft op 21 oktober 2013 op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering besloten de commissie in te stellen.

Het kabinet stelt voor Koningin Máxima tot regent van het Koninkrijk te benoemen als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en zij nog geen 18 jaar is. Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn in dat geval benoemd tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.


Deel dit item: