Op dinsdag 17 september 2013 heeft Koning Willem-Alexander voor het eerst de Troonrede uitgesproken in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Aanwezig waren onder andere de leden van de Eerste en Tweede Kamer, het kabinet, de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, leden van de Hoge Colleges van Staat, leden van de Hoge Raad der Nederlanden, Commissarissen van de Koning en de leden van het corps diplomatique (Ambassadeurs). Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol zat voor het eerst de Verenigde Vergadering voor. De commissie van in- en uitgeleide stond onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg en bestond verder uit Willem Witteveen, Helma Neppérus, Sophie van BijsterveldMartijn van Dam en Liliane Helder.

Koning Willem-Alexander sprak aan het begin van zijn rede zijn dank uit  aan de Staten-Generaal "dat u in uw Verenigde Vergadering van 30 april de aanzet heeft gegeven tot een hartverwarmende start van mijn koningschap." Ook gaf de Koning aan dat Nederland zich op de dag van de inhuldiging aan de wereld heeft laten zien als een goed georganiseerd land, rijk aan talent. Vervolgens gaf de Koning een uiteenzetting van de beleidsvoornemens van de regering voor 2014.

De muziek in de Ridderzaal werd verzorgd door het Residentie Orkest. Nadat de Troonrede was uitgesproken werd het Concerto No. 4 in G-majeur uit de Sei Concerti Armonici van de Nederlandse componist Unico Wilhelm van Wassenaer gespeeld. Van Wassenaer die leefde van 1692 tot 1766, was behalve musicus ook bestuurder en diplomaat. Hij was voor Overijssel en Holland gecommitteerde in de Staten-Generaal.

De traditionele bloemdecoraties in de Ridderzaal werden verzorgd door Bloemenbureau Holland. Dit jaar werden er ruim 5.000 dahlia's, 4.000 pompondahlia's en 1.000 cactusdahlia's in de bloemversieringen verwerkt.

De NOS maakte het dit jaar voor het eerst mogelijk voor kijkers om via internet de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in zijn geheel te volgen en alsof men daadwerkelijk in de Ridderzaal zit. Een speciale 360 graden-camera die tussen de aanwezigen stond, maakte continu beelden van vrijwel de gehele Ridderzaal tijdens de vergadering. Bijna 50.000 mensen hebben op deze manier de vergadering gevolgd. De beelden kunnen worden teruggekeken op de website van de NOS.


Deel dit item: