Dinsdag 30 januari 2024, commissie verzoekschriften
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Opening en besluit over beslotenheid van vergadering

3.Besluit commissie beslotenheid vergaderingen rest van de periode

4.Concept-jaarverslag van de commissie voor de Verzoekschriften van de Eerste Kamer en de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer over het parlementaire jaar 2022-2023

5.Bespreking nieuw verzoekschrift

6.Rondvraag


Korte aantekeningen