Dinsdag 11 april 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Terugblik ambassadeursconferentie

4.Mededelingen en informatie5.Rondvraag


Korte aantekeningen