Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 april 2023
1. 35154, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie verzoekt de staf een commissiebrief op te stellen over de vraag wie de vertrouwelijkheid bepaalt van het conceptbesluit van het Gemengd Comité en andere Limité documenten, en besluit deze conceptbrief met dit agendapunt opnieuw te agenderen op 18 april 2023.

2. Terugblik ambassadeursconferentie

De commissie blikt terug op de jaarlijkse ontmoeting van de Eerste en Tweede Kamerleden met de Nederlandse ambassadeurs die plaatsvond op 29 maart jl., en goed is verlopen. De commissie geeft de griffie een aantal punten mee voor de evaluatie.

3. Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de brief van EU-commissievoorzitter Von der Leyen inzake migratie (bijlage bij 21501-02, FA) bij de meest betrokken commissie te agenderen. De commissie I&A/JBZ heeft op 4 april jl. besloten deze te agenderen bij de volgende I&A/JBZ-vergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk