Dinsdag 4 april 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

5.25295, BP en 25295, BU

Brief d.d. 23 februari 2023 over afschaling maatregelen China (25295, BP) en Verslag nader schriftelijk overleg, d.d. 30 maart 2023 over epidemiologische situatie China (25295, BU)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen