36.194

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheidDit wetsvoorstel is de eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid. Hiermee komt er een wettelijk kader voor collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Zoals bijvoorbeeld COVID-19. De verspreiding van dergelijke infectieziekten levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Het is dan noodzakelijk om snel te kunnen handelen en maatregelen te kunnen nemen om de verspreiding te voorkomen.

Met dit voorstel komt er een wettelijke kader dat "geactiveerd" kan worden op het moment dat er sprake is van een infectieziekte met pandemisch potentieel én als het belang van de volksgezondheid dit vereist. Het wettelijke kader is slapend recht dat in de normale situatie niet in werking is. De huidige groep A-infectieziekten wordt opgesplitst in de groepen A1 en A2. Een infectieziekte wordt als groep A1 aangewezen als de ziekte een pandemisch potentieel heeft. Voor A1-infectieziekten geldt dat er maatregelen voor een (grotere) groep noodzakelijk kunnen zijn voor de bestrijding ervan. De groep A2 is gelijk aan de huidige groep A.

Op het moment dat een infectieziekte bij ministeriële regeling wordt aangewezen als A1-infectieziekte, volgt een wetsvoorstel om dit in de Wpg te regelen. Dit geldt ook voor wetsvoorstellen die het afschalen van een A1-infectieziekte regelen, het op- en afschalen van bevoegdheden voor collectieve maatregelen, of het inzetten van de noodbevoegdheid. De opschaling en afschaling van de collectieve maatregelen, wordt geregeld bij ministeriële regeling, voorgehangen bij beide Kamers. Indien sprake is van spoed of als een maatregel niet meer noodzakelijk of proportioneel is, bestaat de mogelijkheid om de betreffende regeling na te hangen. Beide Kamers kunnen hierop controle uitoefenen door gebruik te maken van het reguliere instrumentarium. Aan de Tweede Kamer komt een blokkeringsrecht toe, waarmee zij zeggenschap heeft over de collectieve maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: PVV, PvdD, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB, BIJ1, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 15, 16 en 23 mei 2023. Tijdens het debat is een aantal moties ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor en 24 stemmen tegen aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, CDA en VVD,

Tegen: OSF, Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tijdens het plenaire debat op 15 mei 2023 is door het lid Van Hattem (PVV) een ordevoorstel ingediend om de verdere plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op te schorten. Dit voorstel is na hoofdelijke stemming met 21 stemmen voor en 36 stemmen tegen verworpen.

Voor: PVV, SGP, 50PLUS, Fractie-Otten, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Frentrop en OSF.

Tegen: CDA, D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en PvdD.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besluit eerst de behandeling van de brief van de minister voor MZ met verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wet publieke gezondheid – aanbieding adviezen (EK, AE met bijlagen) in de Tweede Kamer af te wachten en bespreekt de brief op 10 september 2024.

Deskundigenbijeenkomst

Op 14 maart 2023 vond een deskundigenbijeenkomst plaats.

Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) Verkerk (ChristenUnie) en Keunen (VVD) heeft de deskundigenbijeenkomst voorbereid.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2022

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

125
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-125] documenten