Dinsdag 4 april 2023, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.CLV

Raming Eerste Kamer 2024

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

8.Rondvraag


Korte aantekeningen