Dinsdag 21 februari 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AH)

Inbreng nader schriftelijk overleg

6.Digitale interparlementaire conferentie over circulaire bio-economie, 20 februari 2023

Mondelinge terugkoppeling

8.Rondvraag


Korte aantekeningen