Dinsdag 7 februari 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

3.Antwoordbrief Omgevingswet 33118/34986, EV

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking

4.Motie-Rietkerk c.s. en toezeggingen voortgangsbrief Omgevingswet - T02849, T02857, T03422 en T03420

Bespreking
7.Rondvraag


Korte aantekeningen