Dinsdag 31 januari 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Tweede technische briefing over de Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Sprekers

Leendert Klokkenburg, beleidsmedewerker ministerie SZW

Mark Jansema, beleidsmedewerker ministerie SZW

Petra van Straten, beleidsmedewerker ministerie SZW

Koosje Nijendijk, beleidsmedewerker ministerie SZW

Chiel Huisman, beleidsmedewerker ministerie SZW

Roger Planje, directeur programmadirectie Pensioenen


2.Blok 1: Waarborgen voor een evenwichtige transitie

Ca. 18.30 - 18.45 uur

3.Vraag- en antwoordronde blok 1

Ca. 18.45 - 19.30 uur

4.Blok 2: Juridische houdbaarheid en rechtsbescherming

Ca. 19.30 - 19.45 uur

5.Vraag- en antwoordronde blok 2

Ca. 19.45 - 20.30 uur

6.Blok 3: Werkenden zonder pensioenopbouw en Implementatie, monitoring en evaluatie

Ca. 20.30 - 20.40 uur

7.Vraag- en antwoordronde blok 3

Ca. 20.40 - 21.00 uur

8.Sluiting