Dinsdag 31 januari 2023, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

4.Toezeggingen T03490 en T02851

Toezegging Digitale toegankelijkheid monitoring (34.986); Brief van de minister voor VRO over de aanpak van het Indringend Ketentesten (IKT) inzake het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); Omgevingsrecht; Toezegging Toezending plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten (33.118/34.986, EL)

Bespreking brief en status toezeggingen

5.Technische briefing Adviescollege ICT-toetsing 7 februari 2023, 10:00-11:30 uur (openbaar)

6.Verzoeken position papers

Bespreking en selectie

7.33118 / 34986, ES

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van documenten betreffende conceptadvies AcICT; Omgevingsrecht

Inbreng nader schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Korte aantekeningen