Dinsdag 24 januari 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, NS

Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 26-27 januari 2023; JBZ-Raad


4.Rondvraag


Korte aantekeningen