Verslag van de vergadering van de commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) op 24 januari 2023Regulier

Datum: 24 januari 2023
Aanvang: 15.30 uur
Sluiting: 15.45 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: Faber-Van de Klashorst
Griffier: De Man


Sprekers

Nog niet beschikbaar.


Besluitpunten