Dinsdag 17 januari 2023, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36200 / 36202, AP

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van de BTW op groente en fruit; Miljoenennota 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.36108, G

Brief van de minister van I&W over moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.21501-07, FF

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

6.Mededelingen en informatie


7.Rondvraag


Korte aantekeningen