Dinsdag 17 januari 2023, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van Financiën, van 8 december 2022 (35123, S)


Inbreng schriftelijk overleg

4.RondvraagKorte aantekeningen