Dinsdag 29 november 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Technische briefing Raad van State naar aanleiding van de advisering over de concept-Klimaatnota 2022 en het ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat

Sprekers

Thom de Graaf, Vice-President van de Raad van State

Marijke Vos, Staatsraad

Sylvia Wortmann, Staatsraad

Nico Schrijver, Staatsraad