Dinsdag 15 november 2022, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.36208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Procedure

11.35496

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Nadere procedure

17.Rondvraag


Korte aantekeningen